Mediation bij een arbeidsconflict

Op de werkvloer ontstaan gemakkelijk discussies. Bijvoorbeeld met de leidinggevende of met collega’s. Niets mis mee, want iedereen heeft zijn mening. Meestal is zo’n discussie weer snel opgelost. Maar ontaardt de discussie in een conflict waar je samen niet uitkomt? Dan is het misschien verstandig de hulp in te roepen van een neutrale derde partij: de MfN-mediator. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen het initiatief nemen. Ook de bedrijfsarts kan mediation adviseren. 

Wat doet de mediator?

Als mediator leid ik het gesprek tussen werkgever en werknemer of tussen collega’s in goede banen. Samen achterhalen we de problemen en onderzoeken we de mogelijke oplossingen. Vervolgens probeer ik beide partijen weer tot elkaar te laten komen. Met als uiteindelijke doel dat er weer een werkbare situatie ontstaat. Het is belangrijk dat beide partijen een goed gevoel hebben over de mediator.

Niet doen: ziekmelden

Veel werknemers die te maken krijgen met een conflict melden zich ziek. Maar dat is niet zinvol, want u bent niet ziek. De Arboarts zal hierover ook zo oordelen. Het is verstandiger om actief te proberen het probleem op te lossen, vooral als uw baan u lief is. Probeer samen om tafel te gaan en het conflict uit te praten.

Toch ontslag?

Komt u er met mediation toch niet uit? Dan is herplaatsing vaak een optie. Is ook dat niet mogelijk? Dan rest er weinig anders dan ontslag. Ook daarbij ondersteun ik werkgevers en werknemers.

Lees meer over juridisch advies bij ontslag

MfN-registermediator

Als MfN-registermediator voldoe ik aan de toetredingseisen van het MfN-register en aan het beroepsprofiel van een professionele mediator. Ik werk volgens het mediation-reglement en de gedragsregels voor MfN-registermediator. Ik val onder een klachtenregeling en een de tuchtrechtspraak. Ik houd mijn kennis en vaardigheden continu op peil.

Aan de slag met een arbeidsconflict?

Neem contact op