Een ontslag komt meestal hard aan bij een werknemer. Er komen emoties los. Niet alleen vanwege het wegvallen van inkomen, maar ook vanwege gevoelens van miskenning, verdriet of boosheid. Veel mensen voelen zich aangevallen als persoon. Mensen worden emotioneel kwetsbaar en kunnen zelfs ziek worden. Wacht dus niet te lang met het inschakelen van een deskundig juridisch adviseur. Ik begeleid werkgevers en werknemers. Met als doel een correcte afhandeling van de ontslagprocedure, waarmee beide partijen verder kunnen. Is er toch nog een opening? Dan ondersteun ik als mediator.

Juridisch advies

Werkgevers en werknemers kunnen rekenen op mijn ondersteuning als juridisch adviseur. Werkgevers adviseer ik over het zorgvuldig voorbereiden en correct uitvoeren van het ontslagproces. Vanuit mijn juridische kennis en ervaring geef ik deskundige adviezen voor uw situatie. Zoals over de juridische mogelijkheden en gevolgen van het ontslag. Werknemers adviseer over de ontslagprocedure. Wat is verstandig? En wat kunt u beter niet doen? Voor werknemers is het een prettig idee dat er iemand over zijn of haar schouder meekijkt. Iemand met een luisterend oor en met juridische kennis.

Zelf ontslag nemen, met wederzijds goedvinden

Wilt u als werknemer zelf ontslag nemen? Dan is het misschien verstandig dit te laten weten aan uw werkgever. Vraag of de werkgever wil meewerken aan het ontslag met wederzijds goedvinden, zodat u recht houdt op een uitkering. Als juridisch adviseur begeleid ik beide partijen bij het ontslagproces. We maken afspraken en leggen die vast in een vaststellingsovereenkomst*.

De kosten van juridisch advies bij ontslag

Veel werknemers schakelen geen juridische hulp in bij ontslag, omdat zij denken dat de kosten heel hoog zijn. Maar wist u dat 90% van de werkgevers bereid is bij te dragen in de juridische kosten van een ontslag? Vaak wordt in het ontslagvoorstel een vergoeding meegenomen. Is dit het geval? Vraag daar dan om bij uw werkgever. Wil hij niet bijdragen? Dan is de bruto/netto-methode een optie. Dit houdt in dat de werkgever de factuur betaalt van de ontslagspecialist en dit bedrag in mindering brengt op de transitievergoeding. Door dit belastingvoordeel betaalt u als werknemer minder juridische kosten.

Specialist in arbeidsrecht én ambtenarenrecht

Als juridisch adviseur ben ik specialist in zowel arbeidsrecht als ambtenarenrecht. Ambtenaren moeten voldoen aan specifieke (integriteits)eisen, zowel tijdens het werk als daarbuiten. De relatie tussen de ambtenaar en de werkgever (de overheid) is uitgebreid en complex. De regelgeving wijkt daarom sterk af van de regelgeving die van toepassing is op de het regulier arbeidsrecht.

*De werkgever kan de vaststellingsovereenkomst overigens ook zelf afsluiten. Dan is het belangrijk om deze te laten nakijken door een juridisch adviseur. Dit om er 100% zeker van te zijn dat de werknemer na ontslag een uitkering kan krijgen.

Behoefte aan juridisch advies bij ontslag?

Neem contact op